معنی و ترجمه کلمه گوناگونى به انگلیسی گوناگونى یعنی چه

گوناگونى

diversity
manifold
variegation
variety

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها