معنی و ترجمه کلمه گوناگون ساختن به انگلیسی گوناگون ساختن یعنی چه

گوناگون ساختن

diversify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها