معنی و ترجمه کلمه گونه اى به انگلیسی گونه اى یعنی چه

گونه اى

malar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها