معنی و ترجمه کلمه گونه شناسى به انگلیسی گونه شناسى یعنی چه

گونه شناسى

typology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها