معنی و ترجمه کلمه گونه به انگلیسی گونه یعنی چه

گونه

breed
cheek
haffet
haffit
ilk
jowl
kind
nature
navigate
sort
species
type

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها