معنی و ترجمه کلمه گونوکوک به انگلیسی گونوکوک یعنی چه

گونوکوک

gonococcus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها