معنی و ترجمه کلمه گونى به انگلیسی گونى یعنی چه

گونى

gunny
sack
sacking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها