معنی و ترجمه کلمه گونیزه به انگلیسی گونیزه یعنی چه

گونیزه

subspecies

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها