معنی و ترجمه کلمه گون کتیرا به انگلیسی گون کتیرا یعنی چه

گون کتیرا

loco
milk vetch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها