معنی و ترجمه کلمه گوهر شناس به انگلیسی گوهر شناس یعنی چه

گوهر شناس

gemologist
lapidarian
lapidary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها