معنی و ترجمه کلمه گوهر شناس به انگلیسی گوهر شناس یعنی چه

گوهر شناس

gemologist
lapidarian
lapidary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها