معنی و ترجمه کلمه گوهر نشان کردن به انگلیسی گوهر نشان کردن یعنی چه

گوهر نشان کردن

inlay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها