معنی و ترجمه کلمه گوهر به انگلیسی گوهر یعنی چه

گوهر

essence
gem
jewel
nature
navigate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها