معنی و ترجمه کلمه گوه اى به انگلیسی گوه اى یعنی چه

گوه اى

cuneal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها