معنی و ترجمه کلمه گوه زیر توپ به انگلیسی گوه زیر توپ یعنی چه

گوه زیر توپ

tee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها