معنی و ترجمه کلمه گوه مانند به انگلیسی گوه مانند یعنی چه

گوه مانند

wedgy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها