معنی و ترجمه کلمه گوى زنى به انگلیسی گوى زنى یعنی چه

گوى زنى

batting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها