معنی و ترجمه کلمه گوى مانند به انگلیسی گوى مانند یعنی چه

گوى مانند

globular
spherical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها