معنی و ترجمه کلمه گوى کوچک به انگلیسی گوى کوچک یعنی چه

گوى کوچک

spherule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها