معنی و ترجمه کلمه گوگرددار کردن به انگلیسی گوگرددار کردن یعنی چه

گوگرددار کردن

Sulfur
Sulphur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها