معنی و ترجمه کلمه گویش شناسى به انگلیسی گویش شناسى یعنی چه

گویش شناسى

dialectology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها