معنی و ترجمه کلمه گویش عامیانه به انگلیسی گویش عامیانه یعنی چه

گویش عامیانه

argot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها