معنی و ترجمه کلمه گوینده برنامه ورزشى به انگلیسی گوینده برنامه ورزشى یعنی چه

گوینده برنامه ورزشى

sportscast
sportscaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها