معنی و ترجمه کلمه گویندگى به انگلیسی گویندگى یعنی چه

گویندگى

narration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها