معنی و ترجمه کلمه گویچه سفیدخون به انگلیسی گویچه سفیدخون یعنی چه

گویچه سفیدخون

white corpuscle
whiteblood cell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها