معنی و ترجمه کلمه گویچه سفید خون به انگلیسی گویچه سفید خون یعنی چه

گویچه سفید خون

leukocyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها