معنی و ترجمه کلمه گویچه به انگلیسی گویچه یعنی چه

گویچه

corpuscle
spherule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها