معنی و ترجمه کلمه گچبرى سر ستون به انگلیسی گچبرى سر ستون یعنی چه

گچبرى سر ستون

facia
fascia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها