معنی و ترجمه کلمه گچ برى بالاى دیوار زیر سقف به انگلیسی گچ برى بالاى دیوار زیر سقف یعنی چه

گچ برى بالاى دیوار زیر سقف

cornice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها