معنی و ترجمه کلمه گچ برى بزرگ هلالى ته ستون به انگلیسی گچ برى بزرگ هلالى ته ستون یعنی چه

گچ برى بزرگ هلالى ته ستون

torus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها