معنی و ترجمه کلمه گچ برى دور بخارى به انگلیسی گچ برى دور بخارى یعنی چه

گچ برى دور بخارى

mantelpiece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها