معنی و ترجمه کلمه گچ برى شبیه ناى به انگلیسی گچ برى شبیه ناى یعنی چه

گچ برى شبیه ناى

reeding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها