معنی و ترجمه کلمه گچ برى موجى شکل به انگلیسی گچ برى موجى شکل یعنی چه

گچ برى موجى شکل

cymatium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها