معنی و ترجمه کلمه گچ برى و تزیینات نزدیک سقف به انگلیسی گچ برى و تزیینات نزدیک سقف یعنی چه

گچ برى و تزیینات نزدیک سقف

bed molding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها