معنی و ترجمه کلمه گچ تخته به انگلیسی گچ تخته یعنی چه

گچ تخته

plasterboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها