معنی و ترجمه کلمه گچ مالیدن به انگلیسی گچ مالیدن یعنی چه

گچ مالیدن

plaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها