معنی و ترجمه کلمه گچ پاریس به انگلیسی گچ پاریس یعنی چه

گچ پاریس

plaster of paris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها