معنی و ترجمه کلمه گچ کارى روى بنا به انگلیسی گچ کارى روى بنا یعنی چه

گچ کارى روى بنا

stucco

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها