معنی و ترجمه کلمه گچ کارى به انگلیسی گچ کارى یعنی چه

گچ کارى

parget
plastering
plasterwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها