معنی و ترجمه کلمه گچ گیرى اطراف عضو شکسته به انگلیسی گچ گیرى اطراف عضو شکسته یعنی چه

گچ گیرى اطراف عضو شکسته

plaster cast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها