معنی و ترجمه کلمه گچ گیرى به انگلیسی گچ گیرى یعنی چه

گچ گیرى

cast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها