معنی و ترجمه کلمه گچ به انگلیسی گچ یعنی چه

گچ

chalk
plaster
stucco

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها