معنی و ترجمه کلمه گیاخاک به انگلیسی گیاخاک یعنی چه

گیاخاک

humus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها