معنی و ترجمه کلمه گیاهان سبز به انگلیسی گیاهان سبز یعنی چه

گیاهان سبز

greenery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها