معنی و ترجمه کلمه گیاهان پنجه اى به انگلیسی گیاهان پنجه اى یعنی چه

گیاهان پنجه اى

potentilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها