معنی و ترجمه کلمه گیاهان پیر بهار و برنجاسف به انگلیسی گیاهان پیر بهار و برنجاسف یعنی چه

گیاهان پیر بهار و برنجاسف

fleabane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها