معنی و ترجمه کلمه گیاهخوارى به انگلیسی گیاهخوارى یعنی چه

گیاهخوارى

phytophagy
vegetarian
vegetarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها