معنی و ترجمه کلمه گیاهى از تیره آلاله و از جنس آلالگان به انگلیسی گیاهى از تیره آلاله و از جنس آلالگان یعنی چه

گیاهى از تیره آلاله و از جنس آلالگان

globeflower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها