معنی و ترجمه کلمه گیاهى شبیه شاه بلوط هندى به انگلیسی گیاهى شبیه شاه بلوط هندى یعنی چه

گیاهى شبیه شاه بلوط هندى

buckeye

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها