معنی و ترجمه کلمه گیاهى که به زمین یا در و دیوار مى چسبد به انگلیسی گیاهى که به زمین یا در و دیوار مى چسبد یعنی چه

گیاهى که به زمین یا در و دیوار مى چسبد

trailer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها