معنی و ترجمه کلمه گیاهک تخم به انگلیسی گیاهک تخم یعنی چه

گیاهک تخم

embryo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها